ORKIESTRA ZDROJOWA Z KRYNICY
Strona główna
O zespole
Historia
  Adam Wroński
 Skład 
Repertuar
Dyskografia
Album
Kontakt
Jubileusz 135-lecia
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historia

Orkiestra Zdrojowa została założona w 1875 r. przez Adama Wrońskiego i pod jego batutą stanowiła najpoważniejszą atrakcję sezonu letniego. Dbał on zarówno o dobór wykonawców, jak i program. Obok muzyki tanecznej umieszczał w repertuarze małe formy symfoniczne (uwertury, fantazje, miniatury liryczne itp.). Kompozytor ten, urodzony w 1850 r. w Krakowie, studia muzyczne odbył w Wiedniu. Był dyrygentem orkiestr wojskowych, dyrygował m. in. na Wystawie Przemysłowej w Paryżu w 1889, prowadził orkiestrę Teatru Starego w Krakowie. Kierował też orkiestrami w miejscowościach uzdrowiskowych, przede wszystkim przez 40 lat w Krynicy. Był dyrektorem Towarzystwa Muzycznego w Kołomyi, dyrygentem w Teatrze Skarbka we Lwowie, skrzypkiem – solistą, pedagogiem. Komponował popularną muzykę taneczną i ludową, nazywany był często polskim Straussem.

Skomponował niezliczoną ilość mazurków (np. „ Zuch Stach”), polek, walców (m.in.” Na  falach Wisły” – 50 wydań!) i innych tańców o różnych nastrojowych czy charakterystycznych tytułach , jak „Białe róże” ,”Pieszczotka” , „Na rowerze”. Poza tym napisał ilustracje muzyczne do sztuk teatralnych i obrazków ludowych (jak np. „Czartowska ława”, „Błędne ogniki”, „Król dziadów”, „Maciek Samson” itp.), balet „Wesele w Ojcowie”, uwertury, utwory na chór oraz pieśni solowe.

I wojna światowa zastała Adama Wrońskiego w Krynicy, gdzie zmarł 7 grudnia 1915 r. 

W latach 20-tych XX w. Orkiestrą Promenadową (dziś Zdrojową) kierował Mieczysław Kochanowski (właściwie Mieczysław Kagan). Kompozytor ten, urodzony 12 stycznia 1887 r. w Nowogródku, z wykształcenia był skrzypkiem i dyrygentem. Od 1920 r. dyrygował w Operetce w Teatrze Powszechnym w Poznaniu, a w sezonach letnich w Krynicy. Zginął z rąk hitlerowców 14 maja 1943 r. w Warszawie.

W tym czasie grał również i prowadził Orkiestrę Józef Konowalski, który w latach 1939 – 1942 był organistą w kościele w Muszynie. Kompozytor, ur.10 lipca 1889 r. był skrzypkiem, grał także na akordeonie, harfie i wiolonczeli. W 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Służył w Orkiestrze 8 Pułku Piechoty Legionowej w Lublinie jako koncertmistrz. W Lublinie założył ze Stefanem Rachoniem Towarzystwo Muzyczne, które przekształciło się później w Filharmonię Lubelską. Zmarł 4 października 1990 r. w Warszawie.

Do 1939 r. Orkiestrą kierował i dyrygował Feliks Kochański, który rozbudował zespół do 32 muzyków. Repertuar orkiestry obejmował ponad 3000 pozycji. Dla potrzeb Orkiestry przeznaczono budynek nazwany „Domem Muzyki”. Obecnie w tym miejscu wybudowano Sanatorium Wojskowe. 

Wielkim promotorem Orkiestry Zdrojowej był ostatni przedwojenny burmistrz Krynicy inż. Józef Krówczyński – pełniący tą funkcję do 1940 r. Wspierał finansowo i promował Orkiestrę, będąc jednocześnie prezesem Związku Rezerwistów. Kompozytor i dyrygent Feliks Kochański w 1937 r. dedykował mu utwór „Marsz Rezerwistów”. 

Po II wojnie światowej Orkiestra została przejęta od Komisji Zdrojowej przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, obecnie Urząd Miasta i Gminy Krynica–Zdrój.

 Wykaz muzyków grających od lat 50-tych w Orkiestrze :

Kępny Eugeniusz - trąbka

Najs Tadeusz - trąbka

Garlej Jan - klarnet

Klukacz Tadeusz - wiolonczela

Musiałowski Mieczysław - fortepian, akordeon 1958 – 1970 r.

Barger Bronisław - skrzypce do 1976 r. (nauczyciel , dyrygent chóru)

Pawluś Berta - fortepian do 1967 r.

Preussner Edward – skrzypek, dyrygent od lat 60-tych do 1981r.

Rypel Henryk – akordeon do 1971 r.

Maćków Stanisław – perkusja do 1990 r.

Wąsik Jerzy – skrzypce do 1974 r.

Holender Irena – fortepian 1970 -1976 r. ( długoletni pedagog i akompaniator PSM

w Nowym Sączu)

Górka Michał – klarnet 1990 – 1991 r.

Niekowal Jolanta - wiolonczela do 1978 r.

Burdzik Edward – skrzypce, dyrygent do 1986 r., kompozytor, członek ZAIKS

Pawłowski Ryszard – gitara basowa do 1987 r.

Misiewicz Janina - fortepian do 1980 r. (pedagog PSM w Nowym Sączu)

Stachurka Adelajda - skrzypce do 1994 r.

Rams Paweł - klarnet, perkusja do 1996 r.

Łysak Józef – dyrygent Orkiestry, skrzypce, klarnet, saksofon do 1997r. (długoletni muzyk Orkiestry Polskiego Radia, Filharmonii oraz Opery i Operetki w Krakowie)

Kolasa-Kułak Iwona – skrzypce 1996-2000 r.

Klinowski Jacek – trąbka 1997-1998 r.

Krzysztof Biel - skrzypce

Stokłosa Cecylia – fortepian 1980-2005r. (wieloletnia akompaniatorka zespołu baletowego „Miniatury”, członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krynicy-Zdroju, artysta –malarz) 

Semla Grzegorz – fortepian 2005-2008 r.

W latach 1960-1980 w sezonach letnich skład Orkiestry Zdrojowej był zwiększany o muzyków z Filharmonii Krakowskiej i Opery i Operetki, Filharmonii Śląskiej i Poznańskiej. Byli to m. in.:

Wolski Jerzy – wiolonczela (Filharmonia Śląska)

Szewczyk Emilia – trąbka (Filharmonia Śląska)

Kolasa Bolesław – kontrabas (Filharmonia Krakowska)

Korfanty Jerzy – skrzypce (Filharmonia Śląska)

Podgajny Jan – skrzypce ( Filharmonia Krakowska)

Kurc Julian – wiolonczela ( Filharmonia Poznańska)

Kot Józef– perkusja ( grał na statku m.s. Batory)

Herko Henryk – gitara, trąbka (m.s. Batory)

Najder Zdzisław – skrzypce, altówka (Operetka Krakowska)

Hłond Mieczysław – fagot (Filharmonia Częstochowska)

Orzeł Tadeusz – perkusja 

Obecnie Orkiestra Zdrojowa koncertuje w 9-osobowym składzie. Część muzyków zajmuje się pracą pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Nowym Sączu prowadząc klasy skrzypiec, akordeonu i gitary. Koncerty odbywają się w Sali koncertowej Pijalni Głównej (300 miejsc) wybudowanej w 1971 r. w miejscu Starej Pijalni z 1869 r. stojącej w samym sercu Zdroju Głównego.

Skład Orkiestry:

Gazda Antoni – akordeon, instrumenty klawiszowe od 1973 r.

Juraszek Marian – flet od 1971 r.

Klinkowski Andrzej – perkusja od 1997 r.

Łapka Wiesław – skrzypce od 1982 r. (dyrygent orkiestry w latach 1988-2006)

Markiewicz Edward – trąbka od 1974 r.

Repel Jerzy – gitara basowa od 1987 r.

Smyda Mieczysław –skrzypce od 1994 r. (dyrygent orkiestry od 2007 r i kierownik Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Krynicy-Zdroju)

Walter Halina – skrzypce od 2000 r. 

Ewa Więcek - fortepian od 2008 r.

Antoni Gazda                

 

 


2007 Copyright by MS